Om oss


21.06.2021, Rakel Filtvedt

Hobøl Vannverk SA ligger i Indre Østfold kommune og forsyner innbyggerne i tettstedene Tomter, Elvestad, Ringvoll med mellomliggende områder med vann. Tettstedet Knapstad forsynes med drikkevann fra Indre Østfold kommune (Lyseren). 


Hobøl Vannverk SA ble etablert i 1969 og overtok da det privateide Tomter Vannverk. Vannverket har i 2021 1420 andelseiere og forsyner dermed ca 3500 av kommunen innbyggere med drikkevann.

Hobøl Vannverk har en omsetning på ca 6 mill kr/år og har i de siste 10 år investert ca 15 mill kr i nye produksjonsanlegg og installasjon av vannmålere hos brukerne. 


Hobøl Vannverk SA har intet annet formål enn å skaffe brukerne drikkevann av godkjent kvalitet og er følgelig i prinsippet et 0–foretak hvor inntekter skal balansere mot utgifter.

Andelene i Hobøl Vannverk SA følger eiendommen, er ikke omsettelige og det betales ikke utbytte (ref; vedtektene).

 


Kontaktpersoner Hobøl Vannverk SA


Christine Strømsæther  Daglig leder/Vakt  93 22 17 93   
post@hobolvannverk.no  
Erik Nordli Driftsoperatør/Vakt   47 39 47 39   
drift@hobolvannverk.no   
Rakel Filtvedt   Administrasjon/Prosjekt  93 09 13 80     
administrasjon@hobolvannverk.no  

 


  

 

Spørsmål vedr. vannforsyningen på Knapstad rettes til Hobøl kommune: http://www.hobol.kommune.no/, eller telefon 69 92 44 00.


Informasjon


14.12.2021, Christine


I disse dager mottar flere av dere vannmåleravlesningskort i posten, disse skal fylles ut når dere leser av måleren deres senest 31.12.2021. Det er veldig viktig at dere leser av måleren deres slik at vi kan regne ut korrekt forbruk for 2021. Hvis dette ikke blir gjort, vil dere faktureres for 240m3.

Gå inn på følgende link for å registrere vannforbruket deres!

Vannforbruk 2021

En riktig god jul ønskes dere alle fra Hobøl Vannverk!

🎄❄️


05.05.2020, Christine


Varsel om beredskap ved Hobøl Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

 

Hobøl Vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte per telefon og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

 

Mål: Unngå smitte av ansatte

 

Tiltak:

 • Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler
 • Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

 

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

 

Tiltak:

 • Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
 • De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
 • Håndsprit-dispenser montert i alle servicebiler
 • Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes hver dag
 • Kun én person pr. servicebil
 • Felles morgenkaffe og lunsj unngås
 • Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
 • Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt.
 • Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

 

 

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre andelseiere. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakttelefon (90 58 20 84) er selvfølgelig operativ som alltid.

 Evt. spørsmål rettes til 69 92 22 14


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no