Om oss


21.08.2019, Rakel Filtvedt

Hobøl Vannverk SA ligger i Hobøl kommune i Østfold og forsyner mesteparten av kommunens innbyggere med vann, dvs. tettstedene Tomter, Elvestad og Ringvoll med mellomliggende områder. Tettstedet Knapstad forsynes med drikkevann fra Spydeberg kommune (Lyseren) som Hobøl kommune kjøper vann fra. 


Hobøl Vannverk SA ble etablert i 1969 og overtok da det privateide Tomter Vannverk. Vannverket har i 2017 1352 andelseiere og forsyner dermed ca 3500 av kommunen innbyggere med drikkevann.

Hobøl Vannverk har en omsetning på ca 6 mill kr/år og har i de siste 10 år investert ca 15 mill kr i nye produksjonsanlegg og installasjon av vannmålere hos brukerne. 


Hobøl Vannverk SA har intet annet formål enn å skaffe brukerne drikkevann av godkjent kvalitet og er følgelig i prinsippet et 0–foretak hvor inntekter skal balansere mot utgifter.

Andelene i Hobøl Vannverk SA følger eiendommen, er ikke omsettelige og det betales ikke utbytte (ref; vedtektene).

 


Kontaktpersoner Hobøl Vannverk SA


Christine Strømsæther  Daglig leder/Vakt  93 22 17 93   
post@hobolvannverk.no  
Erik Nordli Driftsoperatør/Vakt   47 39 47 39   
drift@hobolvannverk.no   
Rakel Filtvedt   Administrasjon/Prosjekt  93 09 13 80     
administrasjon@hobolvannverk.no  

 


  

 

Spørsmål vedr. vannforsyningen på Knapstad rettes til Hobøl kommune: http://www.hobol.kommune.no/, eller telefon 69 92 44 00.


Informasjon


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no