Hobøl Vannverk


29.01.2016, Christine Strømsæther

Hobøl Vannverk SA ligger i Hobøl kommune i Østfold og forsyner størsteparten av kommunens innbyggere med vann, dvs. tettstedene Tomter, Elvestad og Ringvoll med mellomliggende områder.

Hobøl Vannverk SA er et privat vannverk eid av brukerne. Selskapsformen er samvirkeforetak/samvirkelag. Selskapet er registrert i Brønnøysund.  

Dersom du ønsker kontakt med oss er vi å treffe på telefon 69 92 22 14

Vakttelefon etter kl. 16 og i helger: 90 58 20 84

 

Utskifting av vannmålere

Hobøl Vannverk er i gang med utskifting av gamle vannmålere. Det er flere grunner til å iverksette et slikt prosjekt. Vannmålere har begrenset levetid, spesielt med tanke på nøyaktigheten i målingene. Både for andelseier og vannverket er det avgjørende at målingene som utføres er korrekte. For å sikre enhetlig kvalitet og tilgang til samtlige vannmålere, er det besluttet at Hobøl Vannverk skal eie alle målerne som monteres. Arbeidet vil foregå fortløpende, men det vil gå flere år før samtlige målere er skiftet ut. Det vil i tillegg investeres i flere strategisk plasserte mengdemålere på ledningsnettet, for å kunne følge nøyere med på vannforbruket og lette arbeidet med å lokalisere lekkasjer. 

 


Informasjon


17.12.2019, Rakel


 

I disse dager mottar flere av dere vannmåleravlesningskort i posten.

Dette gjelder de som ikke har lest av ennå i 2019.

De som har fjernavlesningsmåler skal ikke registrere noe.

Fristen for avlesning er 31.12.2019.

Det er veldig viktig at dere leser av måleren deres slik at vi kan regne ut korrekt forbruk for 2019.

Hvis målerstand ikke rapporteres blir forbruket for 2019 beregnet til 240 m3.

Gå inn på følgende link for å registrere vannforbruket deres:

https://viameter.viascan.no/Avtale/MinSide/Logon/77C5AC8E-980A-4C6F-8BE0-73586819E5FA

Har dere spørsmål, ta kontakt her. Med ønske om en god jul et godt nytt år!


15.12.2019, Rakel


På grunn av kommunesammenslåing må Hobøl Vannverk i år følge kommunen og fakturere før årsskiftet i stedet for i februar 2020.

Vanligvis har vi fakturert a konto, dvs. et forskuddsbeløp i september/oktober på kr. 1550,-.

Dette forskuddet har så blitt trukket fra igjen på fakturaen i februar, da vi har hatt målerdata til å beregne faktisk forbruk for det foregående året.

Grunnet avlesning og fakturering tidligere enn vanlig, har vi ikke fakturert forskuddet på kr 1550,- i år.

Vannregningen kan derfor oppleves som større enn før, men årsaken er altså at det ikke har vært betalt inn noe forskudd i år.

Dette gjelder i denne omgang de som er tilknyttet offentlig avløp og som ikke har fjernavlesningsmåler.

Vi beklager ulempene


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no