Hobøl Vannverk


29.01.2016, Christine Strømsæther

Hobøl Vannverk SA ligger i Hobøl kommune i Østfold og forsyner størsteparten av kommunens innbyggere med vann, dvs. tettstedene Tomter, Elvestad og Ringvoll med mellomliggende områder.

Hobøl Vannverk SA er et privat vannverk eid av brukerne. Selskapsformen er samvirkeforetak/samvirkelag. Selskapet er registrert i Brønnøysund.  

Dersom du ønsker kontakt med oss er vi å treffe på telefon 69 92 22 14

Vakttelefon etter kl. 16 og i helger: 90 58 20 84

 

Utskifting av vannmålere

Hobøl Vannverk er i gang med utskifting av gamle vannmålere. Det er flere grunner til å iverksette et slikt prosjekt. Vannmålere har begrenset levetid, spesielt med tanke på nøyaktigheten i målingene. Både for andelseier og vannverket er det avgjørende at målingene som utføres er korrekte. For å sikre enhetlig kvalitet og tilgang til samtlige vannmålere, er det besluttet at Hobøl Vannverk skal eie alle målerne som monteres. Arbeidet vil foregå fortløpende, men det vil gå flere år før samtlige målere er skiftet ut. Det vil i tillegg investeres i flere strategisk plasserte mengdemålere på ledningsnettet, for å kunne følge nøyere med på vannforbruket og lette arbeidet med å lokalisere lekkasjer. 

 


Informasjon


06.12.2018, Rakel


Da er lekkasjen utbedret og vannet er på igjen. Til dere som har vært uten vann, så vil dere kunne oppleve luft eller brunt vann. La da kaldtvannet stå og renne en stund så vil det forsvinne.


15.11.2018, Rakel


Hobøl Vannverk SA har nå besluttet å oppheve vanningsrestriksjonene.

Vannstanden i Lyseren har nådd et tilfredsstillende nivå.


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no