Vanningsforbud sommer 2018


11.07.2018, Rakel

 

Hobøl Vannverk SA har besluttet å innføre vanningsforbud. Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) har varslet om lavere grunnvannsstand. Lyseren er for tiden også mye lavere enn normalt.


Vi opplever fortsatt økt vannforbruk her i Hobøl, og må derfor nå trappe opp vanningsrestriksjonen til et vanningsforbud i hele kommunen.


Vanning med spredere, vannslanger og svetteslanger er ikke tillatt.


Årsaken er at vi må sikre at vi har nok vann dersom det skulle oppstå uforutsette hendelser og vi må kunne levere vann inn til alle husstander i sommer.


Ved spørsmål ta kontakt 69 92 22 14


Hobøl Vannverk


29.01.2016, Christine Strømsæther

Hobøl Vannverk SA ligger i Hobøl kommune i Østfold og forsyner størsteparten av kommunens innbyggere med vann, dvs. tettstedene Tomter, Elvestad og Ringvoll med mellomliggende områder.

Hobøl Vannverk SA er et privat vannverk eid av brukerne. Selskapsformen er samvirkeforetak/samvirkelag. Selskapet er registrert i Brønnøysund.  

Dersom du ønsker kontakt med oss er vi å treffe på telefon 69 92 22 14

Vakttelefon etter kl. 16 og i helger: 90 58 20 84

 

Utskifting av vannmålere

Hobøl Vannverk er i gang med utskifting av gamle vannmålere. Det er flere grunner til å iverksette et slikt prosjekt. Vannmålere har begrenset levetid, spesielt med tanke på nøyaktigheten i målingene. Både for andelseier og vannverket er det avgjørende at målingene som utføres er korrekte. For å sikre enhetlig kvalitet og tilgang til samtlige vannmålere, er det besluttet at Hobøl Vannverk skal eie alle målerne som monteres. Arbeidet vil foregå fortløpende, men det vil gå flere år før samtlige målere er skiftet ut. Det vil i tillegg investeres i flere strategisk plasserte mengdemålere på ledningsnettet, for å kunne følge nøyere med på vannforbruket og lette arbeidet med å lokalisere lekkasjer. 

 


InformasjonHobøl Vannverk oppdateringer

Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no

 


23.01.2018, Rakel Filtvedt