Bytting av vannmålere hos andelseiere i Hobøl Vannverk SA


06.11.2020, Rakel

Hobøl Vannverk SA holder for tiden på med utskifting av gamle vannmålere hos andelseierne. Det er flere grunner til å iverksette et slikt prosjekt. Vannmålere har begrenset levetid, spesielt med tanke på nøyaktigheten i målingene. Både for andelseier og vannverket er det avgjørende at målingene som utføres er korrekte. For å sikre enhetlig kvalitet og tilgang til samtlige vannmålere, er det besluttet at Hobøl Vannverk skal eie alle målerne som monteres.


I Hobøl Vannverk SAs leveringsbetingelser heter det følgende om vannmålere:

«Vannmålere som er anskaffet og montert av vannverket er Hobøl Vannverk SAs eiendom. Andelseier betaler en årlig målerleie. Vannverket skal etter varsel til andelseier gis tilgang til vannmåleren for avlesning og kontroll. Vannmåleren må ikke bygges inn eller tildekkes uten godkjenning fra vannverket. Andelseier plikter å foreta jevnlig inspeksjon av måler med henblikk på lekkasje eller unormal gange. Ved feil/lekkasje skal vannverket varsles umiddelbart. Der måler ennå ikke er installert skal vannet betales etter antatt forbruk fastsatt av generalforsamlingen.»


Hobøl Vannverk samarbeider med Rørleggerservice AS om bytte av vannmålere og de vil ta kontakt for å avtale tidspunkt for byttet. Hobøl Vannverk bekoster normalt installasjon av vannmåler hos den enkelte bruker. Denne installasjonen betaler man så en årlig målerleie for.


Hvis det er spørsmål kan du ta kontakt med Hobøl Vannverk på telefon 93091380


Rørleggere og Vannmålere


08.09.2020, Rakel

Dersom det er ønskelig å bytte vannmåler, kan dere kontakte Hobøl Vannverk på 930 913 80. Dere vil da få en vannmåler utlevert.

Det leveres i tillegg ut et vannmålerskjema med vannmåleren og det er viktig at dette fylles ut av rørlegger og leveres tilbake til Hobøl Vannverk SA på:

Hobøl Vannverk SA
Postboks 23
1805 Tomter


Informasjon


05.05.2020, Christine


Varsel om beredskap ved Hobøl Vannverk SA i sammenheng med Covid-19 viruset

 

Hobøl Vannverk har i dag gjennomført et beredskapsmøte per telefon og justerer fra i dag vår drift iht. beslutninger tatt i dette møtet.

Risikoen vi fokuserer på er å unngå mangel på kvalifisert personell på grunn av sykdom eller tilhørende karantene.

 

Følgende tiltak iverksettes derfor umiddelbart:

 

Mål: Unngå smitte av ansatte

 

Tiltak:

 • Ansatte skal følge myndighetenes hygieneregler
 • Ansatte må være gode hygiene-forbilder for familie og venner

 

Mål: Unngå spredning av evt. smitte blant ansatte

 

Tiltak:

 • Jobber som krever at to (eller flere) ansatte jobber tett på hverandre settes på vent
 • De som har mulighet til å jobbe hjemmefra gjør dette
 • Håndsprit-dispenser montert i alle servicebiler
 • Dørhandtak, lysbrytere, servantbatteri, tastatur og andre berøringspunkter vaskes hver dag
 • Kun én person pr. servicebil
 • Felles morgenkaffe og lunsj unngås
 • Ingen oppmøteplikt på anlegget. Alle jobber selvstendig ut i fra egne avtaler med daglig leder
 • Alle avtaler som ikke anses som akutte vurderes utsatt.
 • Kontoret stenges for publikum. Enkeltavtaler må avtales på telefon i forkant

 

 

Med innføring av disse tiltakene mener vi å ha god kontroll på egen driftssituasjon, og samtidig kunne levere rent og godt vann til alle våre andelseiere. Vi er da også godt forberedt om det skulle oppstå andre uønskede situasjoner i samme periode. Vakttelefon (90 58 20 84) er selvfølgelig operativ som alltid.

 Evt. spørsmål rettes til 69 92 22 14


23.01.2018, Rakel Filtvedt


Vi er på Facebook!

Følg oss for informasjon og raske oppdateringer. 

https://www.facebook.com/hobolvannverk/

 

 

Spørsmål rundt vannmmålere, faktura eller eiendomsoppgjør -  Ta kontakt: 93091380 eller administrasjon@hobolvannverk.no